-->
Vuejs Full-Stack

Cài đặt Vuejs - Chọn các tính năng theo cách thủ công

06-12-2018 Vuejs Full-Stack

Việc khởi tạo dự án Vue bằng Vue CLI thông qua chọn tính năng mặc định (defaul base, eslint) thật dễ dàng phải không nào. Trong bài này chúng ta sẽ khởi tạo dự án Vue bằng Vue CLI thông qua chọn các tính năng theo cách thủ công.

Khởi tạo dự án Vue

Để tạo một dự án mới, mở cửa sổ CMD và thực hiện:

$ vue create vue-basic

Chọn Manually select features, nhấn enter:

Nhấn phím <space> để lựa chọn các tính năng, để biết rõ về các tính năng bạn có thể tìm kiếm chúng trên google. Chọn các tính năng như hình bên dưới sau đó nhấn enter:

Thực hiện lựa chọn theo hình bên dưới, sau đó nhấn enter để cài đặt:

Màn hình thông báo cài đặt Vue thành công:

Thực hiện lệnh sau để khởi chạy dự án:

$ cd vue-basic
$ npm run serve

Màn hình thông báo khởi chạy thành công:

Truy cập đường dẫn http://localhost:8080 trên trình duyệt:

Chúng ta sẽ được dự án Vue gồm 2 trang Home và About ứng với 2 route http://localhost:8080/ và http://localhost:8080/about

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc thư mục & tập tin trong dự án Vuejs.

Liên Hệ!

TRẦN VĂN KHÁNH
Phone: 0332 55 72 70
Email: webdepnhatrang@gmail.com hoặc webdepnhatrang.info@gmail.com
Address: 15/17B Tổ 14 Tây Nam, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Liên hệ với chúng tôi!