ITA Center

ITA Center

Trung tâm Công nghệ thông tin và Mỹ thuật ứng dụng ra đời với sự mệnh cao cả đem lại cho các học viên những khóa học tốt nhất, cập nhật công nghệ mới, giúp học viên không chỉ học mà còn có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với xu thế của tương lai. Bạn sẽ có đủ tự tin bước vào cuộc sống khi có đủ hành trang cho tương lại.

0866.08.09.08