Vuejs Full-Stack

Vuejs theo quy trình hiện đại - Mọi thứ bạn cần biết

06-12-2018 Vuejs Full-Stack

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách triển khai dự án Vue theo quy trình cơ bản. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách triển khai dự án Vue theo quy trình nâng cao.

Cài đặt Nodejs

Để sử dụng vue-cli chúng ta cần cài đặt NodeJS. Vào trang chủ Nodejs tải phiên bản LTS về.

Cài đặt NodeJS trên Windows rất đơn giản, chấp nhận các tùy chọn mặc định và nhấn "Next .. Next" cho tới bước cuối cùng.

Theo mặc định, phần mềm NPM cũng được cài đặt vào hệ thống của bạn. Đây là một phần mềm quản lý các thư viện Javascript.

OK, Ở bước trên chúng ta đã download và cài đặt thành công NodeJS. Bây giờ bạn cần kiểm tra lại kết quả cài đặt và cấu hình NodeJS.

Mở cửa sổ CMD và thực thi các lệnh sau để kiểm tra phiên bản của NodeJSNPM:

$ node -v
$ npm -v

Cài đặt Vue CLI

Để cài đặt gói vue-cli, sử dụng lệnh sau:

$ npm install -g @vue/cli

Mở cửa sổ CMD và thực thi các lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Vue CLI:

$ vue --version

Tạo một dự án Vue theo quy trình hiện đại

Để tạo một dự án mới, mở của sổ CMD và thực hiện:

$ vue create hello-world

Chọn default (babel, eslint) sau nhấn enter để cài đặt:

Màn hình thông báo cài đặt Vue thành công:

Thư mục hello-world được tạo ra cùng với cấu trúc của một dự án Vue theo quy trình hiện đại:

Khởi chạy CLI Service

Thực hiện lệnh sau để khởi chạy dự án:

$ cd hello-world
$ npm run serve

Màn hình thông báo khởi chạy thành công:

Truy cập đường dẫn http://localhost:8080 trên trình duyệt để xem thành quả!!

Bài 03: Cài đặt Vuejs - Chọn các tính năng theo cách thủ công.

Liên Hệ!

TRẦN VĂN KHÁNH
Phone: 0332 55 72 70
Email: webdepnhatrang@gmail.com hoặc webdepnhatrang.info@gmail.com
Address: 15/17B Tổ 14 Tây Nam, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Liên hệ với chúng tôi!